บทที่ 5 ຄຸນປະໂຫຍດຈາກການໃຊ້ Lifegear Inversion Table

ຄຸນປະໂຫຍດຂອງການໃຊ້  Litegear Inversion Table
ນອກຈາກບຳບັດອາການປວດຫຼັງ   ຈາກໝອນຮອງກະດູກກົດທັບເສັ້ນປະສາດແລ້ວ.
ການເອົາຫົວຢ່ອນລົງລຸ່ມ ຍັງເພີ່ມອ໊ອກຊີເຈນໄປລ້ຽງສະໝອງ,ເພີ່ມອ໊ອກຊີເຈນໃຫ້ເຊວສະໝອງ,ຊ່ວຍພັດທະນາຄວາມສະຫຼາດທາງອາລົມ mentel Acuity ກະຕຸ້ນການເຮັດວຽກຂອງຜະໜັງຫຼອດເລືອດ ເຮັດໃຫ້ຜິວພັນ ແລະຜົມສວຍງາມ.


.
ຫົວໃຈຄົນເຮົາຕ້ອງເຮັດວຽງໜັກ ໃນການຕ້ານທານແຮງດຶງດູດຂອງໂລກ ເພື່ອປ້ຳເລືອດໄປລ້ຽງສະໝອງຈ ໃນຂະນະທີ່ຮ່າງກາຍສ່ວນໃຫຍ່ ຕ້ອງການອ໊ອກຊີເຈນເຊັ່ນກັນ,ພຽງແຕ່ 3% ຂອງນ້ຳໜັກຕົວ ສະໝອງໄດ້ໃຊ້ອ໊ອກຊີເຈນໄປແລ້ວເຖິງ 25% ຂອງປະລິມານອ໊ອກຊີເຈນທີ່ຄົນເຮົານຳໄປໃຊ້.


.
Win Wenger, ໃນໜັງສືຊື່ How to increase your intelligence ຕັ້ງຂໍ້ສັງເກດວ່າ "ເຊວສະໝອງສ່ວນທີ່ໃກ້ກັບເສັ້ນເລືອດໃຫຍ່ ມາລ້ຽງສ່ວນດຽວເທົ່ານັ້ນ ທີ່ມີການພັດທະນາຕະຫຼອດເວລາ ສະໝອງສ່ວນອື່ນທີ່ໄດ້ອ໊ອກຊີເຈນໜ້ອຍ ບໍ່ໄດ້ພັດທະນາ ແລະບໍ່ມີປະໂຫຍດຕາມການເວລາ." ເຂົາຍັງກ່າວໄວ້ວ່າ: "ກິດຈະກຳທີ່ເອົາຫົວຢ່ອນລົງທາງລຸ່ມ ເຮັດໃຫ້ສະໝອງໄດ້ຮັບອ໊ອກຊີເຈນຫຼາຍຂຶ້ນ." ເຂົາຢ້ຳດ້ວຍວ່າ: "ພາຍໃນເວລາອັນສັ້ນ ເຮົາກໍ່ສາມາດພັດທະນາສະໝອງທັງໝົດໄດ້ຢ່າງໄວວາ.".
Peter Russell ກ່າວໃນໜັງສືຊື່ 'The Brain Book ' ວ່າ: ສະໝອງທີ່ເສື່ອມລົງ ບໍ່ໄດ້ເກີດຈາກອາຍຸທີ່ຫຼາຍຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ ຈະເວົ້າໃຫ້ຖືກ ສາຍເຫດທີ່ແທ້ຈິງທີ່ເຮັດໃຫ້ສະໝອງເສື່ອມ ຄື: ຫຼອດເລືອດແຂງຕົວແລະຄວາມດັນສູງ ສາຍເຫດທັງ2ນີ້ ເນື່ອງຈາກສະໝອງໄດ້ຮັບອ໊ອກຊີເຈນໜ້ອຍລົງ ດັ່ງນັ້ນ ກ້າວທີ່ສຳຄັນໃນການຫຼຸດຄວາມເສື່ອມທາງຈິດ ແລະຊະລໍຄວາມແກ່ຊະລາ ກ່ວາອາຍຸຈິງ,ງ່າຍໆຄື:ເພີ່ມອ໊ອກຊີເຈນໃຫ້ເຊວສະໝອງ ເພື່ອໃຫ້ສະໝອງເຮັດວຽກໄດ້ດີຢູ່ ແລະໄດ້ຮັບອ໊ອກຊີເຈນຫຼາຍໆ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ສະໝອງຍັງຄົງໃຊ້ງານໄດ້ດີ ແລະຄົງໄວ້ເຊິ່ງຄວາມສະຫຼາດສະຫຼຽວຄືເກົ່າ ຕະຫຼອດອາຍຸທີ່ເຫຼືອຢູ່ຂອງເຮົາ,ບາງຄົນກ່າວວ່າ:ການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງລະບົບໄຫຼວຽນເລືອດ ແລະນ້ຳເຫຼືອງທີ່ຫົວດ້ວຍ.

Inversion Table ເຮັດໃຫ້ຜິວພັນລຽບນຽນສວຍງາມ ຊ່ວຍກະຕຸ້ນໃຫ້ຈິດໃຈມີຄວາມຕື່ນຕົວ ແລະພັດທະນາຄວາມສາມາດການໄດ້ຍິນ ແລະສາຍຕາອີກດ້ວຍ,ຍິ່ງກ່ວານັ້ນ ບາງຄົນພົບວ່າ ສຸຂະພາບຜົມດີຂຶ້ນແລະຜົມດົກຂຶ້ນຖ້າເລືອດໄປລ້ຽງໜັງຫົວຂອງເຮົາດີ,ຫຼຸດອາການເສັ້ນເລືອດຂອດ ໃນຂະນະທີ່ຫົວຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງທີ່ຕ່ຳ ເຮົາຈະໄດ້ຊ່ວຍຟອກເລືອດຈາກຕີນ ຂາ ຮ່າງກາຍເບື້ອງລຸ່ມ ເຮັດໃຫ້ເລືອດ ນ້ຳເຫຼືອງໄຫຼວຽນໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ ເຊິ່ງເປັນວິທີຊົ່ວຄາວງ່າຍໆ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເລືອດຂອດທີ່ຄ້າງ ໄດ້ລະບາຍໄຫຼວຽນງ່າຍຂຶ້ນ.
.

ຖ້າທ່ານໃດມີຄວາມດັນຊະນິດຄວບຄຸມບໍ່ໄດ້ ຄວນປຶກສາແພດ ຫຼືຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາກໍ່ໄດ້ຖ້າມີຂໍ້ສົງໄສ.

,
ສາມາດທົດລອງໃຊ້ຟຮີກ່ອນ ເພື່ອເບິ່ງການທົດລອງໃຊ້ເຄື່ອງປັບສົມມະດຸນຮ່າງກາຍຢ່າງຖືກວິທີ
.
ສາມາດຕິດຕໍ່ ນ.ໄອຣາດາ ສາຂາກຸງເທບ
ປະເທດໄທ ໂທ 082 1519594, 086 5178595
ສາຂາວຽງຈັນ ສ ປ ປ ລາວ ໂທ 020 29397368
Line Id : Oilirada , WhatsApp : Progress , IG : oil_pps

.....


คืนความสมดุลย์ให้กับหลัง คืนพลังให้กับชีวิต
เตียงปรับสมดุลย์ร่างกาย Litegear Inversion Table

Progrss Autotec Ltd. 
สาขาเวียงจันทร์ สปป.ลาว โทร. 020 2939 7368 
สาขากรุงเทพฯ ประเทศไทย โทร. 082 151 9594,086 517 8595
LINE ID     : Oilirada
WhatsApp  : Progress
IG             : oil_pps
Fb             : LifeGear Inversion Table


ขอขอบคุณ : ภาพจาก Lifegear Inversion Table , http://siamhealth.net , กระปุกดอทคอม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น