บทที่ 12 รักษ์ ..ใส่ใจ ..สุขภาพสมอง


สมอง เป็นศูนย์รวมของระบบประสาทที่ควบคุมร่างกาย ความคิดและ ความรู้สึกเมื่อสมองพัฒนาเต็มที่แล้วระบบต่าง ๆในร่างกาย ก็จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะรวมไปถึงการรับรู้และการแปลข้อมูลด้วยส่งผลให้ การนำข้อมูลมาเชื่อมโยงกัน นำไปสู่การแปลความ และสรุปความต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำและกระบวนการคิดการตัดสินใจจะเป็นไปอย่างมีคุณภาพ รวมความว่าสมองดีก็จะทำให้การเรียนรู้ดี ตามไปด้วยหากท่านสังเกตให้ดีจะพบว่าในปัจจุบันประเทศไทยได้เปลี่ยนรูปแบบการดำรงชีวิต จากภาคเกษตรกรรมมาสู่ภาคอุตสาหกรรม ทำให้วิถีการดำเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไปลักษณะการทำงานก็เปลี่ยนไปจากเดิมที่ต้องใช้แรงงานเป็นหลักมาเป็นการใช้สมองมากขึ้น แน่นอนการใช้สมองมากขึ้นก็เป็นต้นเหตุให้เกิดความเสื่อมเร็วขึ้นด้วย การพัฒนาของสมองก็อาจเป็นไปได้ช้า (Mental retardation) และถ้าสมองทำงานผิดปกติ หรือเป็นโรคทางสมอง เช่น โรคความจำเสื่อม โรคอัลไซเมอร์ โรควิตกกังวล โรคซึมเศร้า โรคสมองตาย เป็นต้น เราคงไม่สามารถดำรงชีวิตอย่างปกติสุขได้ และอาจส่งผลให้คุณภาพชีวิตลดลง ดังนั้นเราควรจะมั่นดูแลเอาใส่ใจอวัยวะที่สำคัญนี้อย่างจริงจังการบำรุงรักษาสมองก็มีอยู่สองวิธีใหญ่ๆด้วยกัน อย่างแรกคือ การใช้ยารักษา 

ซึ่งมักจะใช้กับผู้ที่เป็นโรคทางสมองแล้ว เช่นโรควิตกกังวล , โรคซึมเศร้า ฯลฯ อย่างที่สองคือการใช้ธรรมชาติบำบัด โดยการทำจิตใจให้เบิกบาน การนั่งสมาธิ

การใช้จิตบำบัด ไม่เครียดจนเกินไป นอกจากนี้การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและ การพักผ่อนอย่างเพียงพอ
ก็ช่วยได้มากพอควร การรับประทานอาหารก็สามารถช่วยได้ในแง่ของการป้องกันและบรรเทา และสารอาหารที่ช่วยในการบำรุงสมอง ก็มีมากมายหลายกลุ่ม เช่น กลุ่มเสริมสร้างสารสื่อประสาท สารอาหารในกลุ่มนี้จะช่วยเพิ่มปริมาณสารสื่อประสาทในร่างกาย ช่วยในการรับส่งกระแสประสาทโดยเฉพาะที่สมอง มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น เลซิติน, อิโนซิทอล , โคลีน เป็นต้น
กลุ่มบำรุงระบบประสาท ช่วยเสริมสร้างและกระตุ้นการทำงานของระบบประสาท เพิ่มการเรียนรู้และจดจำเช่น บรูเออร์ส ยีสต์ , วิตามินบีรวม, ดีเอชเอ, ฟอสฟาติดิล โคลีน เป็นต้นกลุ่มป้องกันการเสื่อมของเซลล์สมองเพิ่มความแข็งแรงให้กับเซลล์สมอง ช่วยขยายหลอดเลือดและเพิ่มการไหลเวียนโลหิต ลดอาการของความจำเสื่อม เช่นโกตู โคล่า, จิงโก ไบโลบา, วิตามินอี, เลซิติน, น้ำมันปลา เป็นต้น การดูแลสมองนั้นโดยปกติมักจะทำกันแค่สองช่วงของอายุเท่านั้น ช่วงวัยเด็กที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วการ บำรุงสมองในช่วงนี้ก็เพื่อช่วยในการพัฒนาของสมองเป็นไปด้วยดี อีกช่วงหนึ่งก็คือ ช่วงเข้าสู่วัยสูงอายุที่เริ่มมีการเสื่อมถามว่าส่วนกลางของชีวิตหายไปไหนหลายคนอาจจะลืมไปว่าการดูแลสมองต้องทำอย่างต่อเนื่องไปตลอดชีวิต ไม่ใช่แค่ดูแลช่วงวัยใดวัยหนึ่งเท่านั้น เพราะว่าสมองเมื่อถึงจุดๆหนึ่งจะไม่มีการพัฒนาต่อ และจะทำอย่างไรให้สมองยังคงสภาพที่ใช้การได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดชีวิต ดังนั้นถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะเริ่มต้นดูแลสมองตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อการยืดอายุความจำและลดความเสื่อมของเซลล์สมองเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพในบั้นปลาย
สนับสนุนข้อมูลโดย : http://ttt-iis.tttinter.com
.
ใส่ใจสุขภาพโดย  : Progrss Autotec Ltd.
สาขากรุงเทพฯ ประเทศไทย โทร. 082 151 9594,086 517 8595
สาขาเวียงจันทร์ สปป.ลาว โทร. 020 2939 7368
Email : work.happy@hotmail.com
LINE ID     : Oilirada
WhatsApp  : Progress
IG             : oil_pps
Fb            :  Lifegear Inversion Table

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น