บทที่14 ตามฮอยภูไทยอิสาน กาฬสินธุ์

ยามเมื่อระลึกถึงภูมิลำเนาบ้านเกิด  การเขียนบล็อกเพื่อบอกเล่าด้วยภาพแห่งวงศาเผ่าพันธุ์ ยอมรับเพื่อแสดงถึงที่มาของชาติกำเนิดนี้ ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือก ที่แอดมินสามารถทำได้อย่างอบอุ่นหัวใจ
อีกหนึ่งเส้นทาง ที่ได้รับใช้แผ่นดิน ได้มีโอกาสบอกเล่าถึงชนเผ่าชาวผู้ไท ที่ถือกำเนิดในผืนแผ่นดินอีสาน รวบรวมมาไว้ด้วยสำนึกรักในบ้านเกิด ภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ แห่งวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีที่งดงาม อันเป็นมรดกตกทอดทางวัฒนธรรมแห่งชาติพันธุ์บรรพบุรุษ ที่มีคุณค่าในจิตวิญญาณอย่างยิ่ง มิรู้ลืม ไม่ว่าจะอยู่แห่งใด

"ลงข่วง เข็นฝ้าย" ลงข่วงเข็นฝ้ายที่เหล่าใหญ่ ฟื้นประเพณีและเล่าขานตำนานผู้ไท :มหกรรมผู้ไทนานาชาติที่เขาวง กาฬสินธุ์ (6)


 "เมืองฟ้าแดดสงยาง"  " อาณาจักรโบราณ ของอำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ..... เมืองฟ้าแดดสงยาง เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงมาแต่อดีต ปัจจุบันเหลือร่องรอยการตั้งถิ่นฐานซึ่งแสดงถึงความยิ่งใหญ่ เป็นแหล่งอารยธรรมตลอดจนศิลปะด้านต่างๆ ที่เจริญรุ่งเรืองมาก่อน "

ขอขอบคุณภาพจาก : ภูไทบ้านโพน จังหวัดกาฬสินธุ์ ,ยูทูป
สนับสนุนย้อนรอยโดย  : Progrss Autotec Ltd.
สาขากรุงเทพฯ ประเทศไทย โทร. 082 151 9594,086 517 8595
สาขาเวียงจันทร์ สปป.ลาว โทร. 020 2939 7368
Email : work.happy@hotmail.com
LINE ID     : Oilirada
WhatsApp  : Progress
IG             : oil_pps
Fb            :  Lifegear Inversion Table

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น